Zgłoś naruszenie...
Wybierz jedną z poniższych opcji.
Ten komentarz dotyczy mnie lub znajomego:
atakuje mnie,
atakuje znajomego.
Komentarz dotyczy czegoś innego:
spam lub oszustwo,
propagowanie nienawiści,
przemoc lub krzywdzące zachowanie,
treść o charakterze erotycznym.
Odpowiedź do konkursu [x]
Uwaga! W odpowiedzi nie podawaj swoich danych osobowych i kontaktowych. Organizator konkursu skontaktuje się z Tobą jeśli zostaniesz zwycięzcą!


od: 
Zadeklaruj zamówienie produktu
[x]
Liczba sztuk:
Po zatwierdzeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę płatności.
zamawia: 
 
Panel
offlineborowikowo blog budowlany - wyślij wiadomość - OBSERWUJ | Blog budowlany
Projekt: INDYWIDUALNY
3316 odwiedzin | wpisów: 2, komentarzy: 26, obserwuje: 3
 

przydomowa oczyszalnia ścieków - pomocy.. nowa ust

autor: borowikowo blog budowlany - wyślij wiadomość Dodaj wpis do ulubionych »

Drodzy blogowicze, potrzebuję pomocy.

W trakcie naszej budowy nie było w naszej okolicy kanalizacji. W projekcie mieliśmy szambo, ale po przemyśleniach zdecydowaliśmy jednak się na przydomową oczyszalnię ścieków.

W trakcie naszej budowy została zmodernizowana gospodarka wodno ściekowa. Mieliśmy jednak wybór: podpiąć się do kanalizacji lub nie. Zdecydowaliśmy się jednak pozostać przy naszej oczyszalni, niski koszt utrzymania, tańsza woda, a poza tym instalacja kosztowała nas 12 tys.

Jednak od stycznia weszły przepisy br., mówiąca, iż nakłada się nas jako właściciela przydomowych oczyszczalni obowiązek wykonywania badania jakości ścieków w ilości 24 szt na rok (ilość uzależniona od aglomeracji w ktorej się mieszka - ilość próbek w naszym przypadku najwyższa z możliwych....) Koszt wykonania jednego badania wynosi ok 200-250 zł, nietrudno policzyć, iż na rok daje nam ponad 5 tys. zł

Czyli nasza oczyszczalnia jest jednym słowem nieopłacalna.

Może ktoś mi pomoże w tej kwestii, czy rzeczywiści mągą ode mnie wymagać tachich badań, skoro nie mam nigdzie napisane że mam tego dokonywać i nie podpisywałam żandej umowy zobowiązyjącej się do wykonywania tachich badań.

poniżej oficjalna informacja do mieszkańców, zamieszczona na stronie internetowej ...

Cytuję:

"Szanowni Państwo!

Informuję, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują Państwa, jako właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków, nowe przepisy dotyczące odprowadzania ścieków, wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

Zgodnie z w/w dokumentem ścieki bytowe wprowadzane do wód lub do ziemi z oczyszczalni ścieków w Aglomeracji ... nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla aglomeracji o wielkości powyżej 100 000 RLM, tj. w obrębie której położony jest Państwa budynek.

Wskaźnikami zanieczyszczeń w ściekach (podlegającymi obowiązkowi monitorowania) są:

  • pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) – najwyższa dopuszczalna wartość do 15 mg O2/l (albo 90% redukcji),

  • chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) – najwyższa dopuszczalna wartość do 125 mg O2/l (albo 75 % redukcji),

  • zawiesiny ogólne – najwyższa dopuszczalna wartość do 35 mg/l (albo 90% redukcji),

  • azot ogólny – najwyższa dopuszczalna wartość do 10 mg N/l (albo 70 – 80% redukcji),

  • fosforogólny – najwyższa dopuszczalna wartość do 1 mg P/l (albo 80% redukcji).

Wybudowane w latach ubiegłych przydomowe oczyszczalnie ścieków (spełniające na dzień zainstalowania ówczesne przepisy oraz posiadające aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności), mimo ich eksploatowania przez Państwa zgodnie z zaleceniami producenta mogą nie spełniać nowych rygorystycznych przepisów, a odpowiedzialność za ich funkcjonowanie spoczywa na właścicielu, a nie na producencie urządzenia.

Według nowych przepisów właściciele zobowiązani są też do regularnego kontrolowania skuteczności działania oczyszczalni poprzez zlecanie akredytowanemu laboratorium lub certyfikowanej jednostce badawczej poboru średnich dobowych próbek ścieków (w ilości 24 sztuk rocznie – w regularnych odstępach czasu) i ich analiz. Parametrami wymagającymi badań są wspomniane powyżej: BZT5, ChZTCr, zawiesiny ogólne, azot ogólny i fosfor ogólny. Szczegóły zostały określone w Rozporządzeniu.

[Należy dodać również, że czas przechowywania wyników pomiarów – do ewentualnych kontroli -  wynosi 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.]

Po I kwartale br. posiadacie Państwo zatem najpewniej około 6 wyników badań laboratoryjnych, z których można stwierdzić, czy dana oczyszczalnia ścieków spełnia normy ochrony środowiska, czy też nie spełnia.

Zaangażowanie i czas Państwa, który należy poświęcić na systematyczne kontrole pracy oczyszczalni oraz co równie ważne koszt wykonania jednokrotnego cyklu poboru próby średniej dobowej i następnie jej analizy laboratoryjnej oscyluje na poziomie kilkuset złotych, a w perspektywie rocznej eksploatacji koszty mogą sięgnąć kilku tysięcy złotych i są niewspółmierne, a wręcz niemal dziesięciokrotnie większe do powszechnie stosowanego rozwiązania tj. odprowadzania ścieków do zbiorczej kanalizacji miejskiej.

Zachęcam Państwa zatem do podłączenia do kanalizacji.

...

Informuję, że w najbliższym czasie zostaną rozpoczęte kontrole uzyskanych przez Państwa wyników badań ścieków."


***

Nadmieniam iż przydomowa oczyszczalnia ścieków nie wymaga pozwolenia na budowę....
Komentarze (11)
autor:marcelina  dodano: 2016-05-25 | 09:28:07
Tak, słyszałam o tym kolejnym absurdalnym bublu. Była w tym temacie jakaś interpelacja poselska, ale nie wiem, czy jest odpowiedź.
autor:marcelina  dodano: 2016-05-25 | 09:34:01
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=2BDBA4BF
Tytuł: podziękowania
Odpowiedź do marcelina
autor:borowikowo  dodano: 2016-05-25 | 11:30:23
dziękuję
autor:jacekw80  dodano: 2016-05-25 | 09:34:54
Witam, czy to się tyczy nowo montowanych oczyszczalni czy każdej użytkowanej? Mnie sąsiedzi namawiają na oczyszczalnie. Każdy z nas ma studnię głębinową + oczyszczalnie. Prędzej czy później możemy się obudzić z ręką w nocniku. Oczyszczalnia dobra jest na papierku a później to już nie wiadomo czy działa sprawnie. Jestem za badaniem i kontrolą ale nie za taką kasę. Kto ma przeprowadzać te kontrole? Złożyłem własnie wniosek na oczyszczalnie ale znowu zastanawiam się nad szambem.
Tytuł: odp
Odpowiedź do jacekw80
autor:borowikowo  dodano: 2016-05-25 | 13:14:19
My zmieniliśmy w projekcie z szamba na oczyszczalnie, aby między innymi uniknąć podłączenia. Gdybyśmy wybrali szambo nie mielibyśmy wyboru i musielibyśmy się podpiąć do kanalizacji. Warto więc dowiedzieć się czy jest planowana w okolicy modernizacja wodno-ściekowa.
Odpowiedź do borowikowo
autor:jacekw80  dodano: 2016-05-29 | 14:36:05
jest w planach kanalizacja i woda. Plany miasto ma od 2009r, są już projekty ale kasy im jak zawsze brakuje. Obok nas są już podzielone działki ale nie uzbrojone. Teraz już nie wiem czy warto iść w oczyszczalnie, jak każą pobierać próbki np. raz w miesiącu? Nasze miasteczko to ok. 15tyś mieszkańców. Nie wiem co znaczy pojęcie aglomeracja bo można pod to podłączyć śląsk.
Tytuł: ustawa
Odpowiedź do jacekw80
autor:borowikowo  dodano: 2016-06-01 | 11:14:32
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001800
autor:marcelina  dodano: 2016-05-25 | 09:43:58
A tu "odpowiedź":

http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/323A0944/%24FILE/i00940-o1.pdf

nasz państwo faktycznie istnieje tylko teoretycznie ...
Tytuł: odp
Odpowiedź do marcelina
autor:borowikowo  dodano: 2016-05-25 | 11:27:51
mam mętlik w głowie... język urzędowy..
czyli pismo wyjaśniające jest na moją korzyść?? nie posiadam zezwolenia wodno-prawnego
Odpowiedź do borowikowo
autor:marcelina  dodano: 2016-05-29 | 12:00:28
Raczej nie na korzyść ;) Niestety ale takie przepisy i obowiązki, o których pisze gmina obowiązują. Paranoja.A dopiero państwo i samorządy dopłacały do instalacji poś...
Tytuł: kana
autor:borowikowo  dodano: 2016-05-25 | 11:23:25
w przypadku naszego miasta "delikatnie" namawiają nas aby koniecznie się przyłączyć do sieci... niewywiązanie się przez nich z umowy, a chodzi tutaj o minimalną ilość/% ludzi jaką zadeklarowali w projekcie że skorzystają z przypięcia się do miejskiej sieci wodociągowej (kasa z funduszu)grozi ogromnymi karami nałożonymi na jednostkę realizującą projekt

!!!!! :( Partactwo

autor: borowikowo blog budowlany - wyślij wiadomość Dodaj wpis do ulubionych »
Efekt pracy pewnej dobrze "prosperującej" firmy z Będzina
Prośba o dokonanie poprawek; czas oczekiwania i dokonywania 2 lata od dnia
montażu....

Nauczka na całe życie:
NIGDY NIE KUPUJ/ ZAMAWIAJ WSZYSTKIEGO DO DOMU W JEDNEJ FIRMIE, my zamówiliśmy; okna, parapety, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, meble kuchenne x 2, zostawiliśmy prawie 50 tys. Wszystko budzi zastrzeżenia i wymaga poprawek.

blog budowlany - mojabudowa.pl

blog budowlany - mojabudowa.pl
blog budowlany - mojabudowa.pl
blog budowlany - mojabudowa.pl
blog budowlany - mojabudowa.pl
blog budowlany - mojabudowa.pl
blog budowlany - mojabudowa.pl

blog budowlany - mojabudowa.pl
blog budowlany - mojabudowa.pl
blog budowlany - mojabudowa.pl
blog budowlany - mojabudowa.pl
blog budowlany - mojabudowa.pl
blog budowlany - mojabudowa.pl
blog budowlany - mojabudowa.pl
blog budowlany - mojabudowa.pl
blog budowlany - mojabudowa.pl
blog budowlany - mojabudowa.pl
blog budowlany - mojabudowa.pl
blog budowlany - mojabudowa.pl
blog budowlany - mojabudowa.pl
blog budowlany - mojabudowa.pl
blog budowlany - mojabudowa.pl
blog budowlany - mojabudowa.pl
blog budowlany - mojabudowa.pl
blog budowlany - mojabudowa.pl
blog budowlany - mojabudowa.pl
Komentarze (15)
autor:po-prostu-my  dodano: 2014-11-08 | 20:05:47
W sensie że szpara pod piekarnikiem? Czy że ktoś Ci wypił pół Tymbarka??
Odpowiedź do po-prostu-my
autor:borowikowo  dodano: 2014-11-08 | 20:08:34
chodzi o przerwę:) to i tak po poprawkach:)
autor:po-prostu-my  dodano: 2014-11-08 | 20:07:14
A może że blat zaczyna się trochę dalej niż szuflada? tzn jest za krótki i nie dochodzi do słupka?
autor:po-prostu-my  dodano: 2014-11-08 | 20:10:34
Teraz po edycji wpisu wiem... Kiepsko... :( Współczuję :( Zapłacone czy coś jeszcze im wisicie? Jak wisicie to jest szansa na poprawę
Tytuł: :(
Odpowiedź do po-prostu-my
autor:borowikowo  dodano: 2014-11-08 | 20:15:26
mądry Polak po szkodzie. Człowiek za uczciwy...
autor:borowikowo  dodano: 2014-11-08 | 20:17:24
to i tak już po końcowych poprawkach, na resztę nie mamy siły.
Może uda się znaleźć fotki zaraz po zamontowaniu kuchni.
autor:izulek-2013  dodano: 2014-11-08 | 20:19:00
jeny!!!! tak mi przykro..kurde ! jak tak można!!!! a Wy nie widzieliście w trakcie ze sa takie gafy?? już na etapie np.okien...zanim zaczeli dalej...?
Odpowiedź do izulek-2013
autor:borowikowo  dodano: 2014-11-08 | 20:32:17
taśmy z okien zostały zerwane zaraz przed gruntownym sprzątaniem, wtedy też ukazały się defekty, a uszczelki w oknach wyszły po roku (myślę że to efekt dużej temperatury, poza tym okna są stałe. Ale na zapytanie co firma na to: niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi.
Teraz to już wiemy iż należało na piśmie zwracać się z reklamacją...a nie na telefon i czekać na nich bez końca.
autor:marcinsofia2  dodano: 2014-11-09 | 10:06:37
Wiemy co to za ból.. Szkoda że nie zwróciliscie im calej tej kuchni.. Powinni robic na nowo.
autor:drozdzik  dodano: 2014-11-09 | 12:07:17
Mój ty panie...aż ręce opadają. Nie wiem czy mogę napisac na pocieszenie - to to że nie jesteście sami. Nasze okno już rok czeka na wymianę...ale kasy nie otrzymali za nie do tej pory i nie dostaną.
autor:dom-na-maxa  dodano: 2014-11-18 | 22:51:42
Fatalnie to wygląda:( ale fronty dolne na zdj nr 8-10 mają super kolor, jak się on nazywa?
Odpowiedź do dom-na-maxa
autor:borowikowo  dodano: 2014-11-22 | 11:28:56
3226 samoa, wydaje mi się że to ten kolor ale do końca nie jestem pewna....
Tytuł: fachowcy -partacze
autor:mimi1  dodano: 2014-12-29 | 22:38:24
teraz już widzę o czym mówicie , gdyby człowiek sie drugi raz budował to bym grosza nie dała do poki robota by nie wyglądała tak jak powinna , z poziomicą trzeba chodzić i pokazywać palcem , ale przede wszystkim trzeba spisywać umowy , ale właśnie POLAK MĄDRY PO SZKODZIE
autor:mimi1  dodano: 2014-12-29 | 22:39:35
ale dlaczego nie piszecie nazwy firmy z danymi ??
Odpowiedź do mimi1
autor:borowikowo  dodano: 2015-04-27 | 12:30:13
Prosper z Będzina... nie polecam
 
Statystyki mojabudowa.pl
Liczba blogów:49729
Liczba wpisów:206885
Liczba komentarzy:874549
Liczba zdjęć:764913
Użytkownicy online:435